Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Подкатегории

Счетоводни обучения

Счетоводните обучения, които предлага Центъра за тематично обучение „Wisdom” са съобразени с потребностите на бизнеса и неговия персонал.
Технологията за провеждане на счетоводните обучения при Центъра за тематично обучение „Wisdom” е следната:

 1. Курсистът се запознава с програмата на обучението и заплаща стойността на обучението;
 2. Курсистът получава теоретичните материали на хартиен носител;
 3. Обученията протичат в онлайн връзка с преподавателя;
 4. Курсистът полага изпит съгласно спецификата на съответния курс;
 5. Ако курсистът не издържи първия изпит, следва втори поправителен изпит;
 6. Ако курсистът не издържи и него, следва поправителен изпит, който се заплаща допълнително;
 7. Успешно завършилите специализираното обучение получават Удостоверение, Свидетелство или Сертификат за завършване на съответния курс.

ВАЖНО: Подробна програма за съответното обучение се изпраща след попълване на регистрационната форма.

Бизнес обучения

Курсовете, които предлага Центъра за тематично обучение „Wisdom” са съобразени с потребностите на бизнеса, собствениците и управителите на малки и средни фирми.
Технологията за провеждане на счетоводните обучения при Центъра за тематично обучение „Wisdom” е следната:

 1. Курсистът се запознава с програмата на обучението и заплаща стойността на обучението;
 2. Курсистът получава теоретичните материали на хартиен носител;
 3. Курсистът полага изпит съгласно спецификата на съответния курс;
 4. Ако курсистът не издържи първия изпит, следва втори поправителен изпит;
 5. Ако курсистът не издържи и него, следва поправителен изпит, който се заплаща допълнително;
 6. Успешно завършилите специализираното обучение получават Удостоверение или Сертификат за завършване на съответния курс.

ВАЖНО: Подробна програма за съответното обучение се изпраща след попълване на регистрационната форма.

Допълнителна квалификация

Обученията, свързани с допълнителната квалификация, които предлага Центъра за тематично обучение „Wisdom” са съобразени с потребностите на бизнеса и личността.
Технологията на обученията, свързани с допълнителната квалификация при Центъра за тематично обучение „Wisdom” е следната:
1.Курсистът се запознава с програмата на обучението и заплаща стойността на обучението;
2.Курсистът получава теоретичните материали на хартиен носител;
3.След като декларира своята готовност, курсистът полага изпит съгласно спецификата на съответния курс;
4.Ако обучаемият не издържи първия изпитен, следва втори поправителен изпит;
5.Ако курсистът не издържи и него, следва поправителен изпит, който се заплаща допълнително;
6.Успешно завършилите специализираното обучение получават Удостоверение или сертификат за завършване на съответния курс.

ВАЖНО: Подробна програма за съответното обучение се изпраща след попълване на регистрационната форма.

Туризъм и ресторантьорство

Обученията по туризъм и ресторантьорство, които предлага Центъра за тематично обучение „Wisdom” са съобразени с потребностите на бизнеса и личността.
Технологията на обученията по туризъм и ресторантьорство при Центъра за тематично обучение „Wisdom” е следната:
1.Курсистът се запознава с програмата на обучението и заплаща стойността на обучението;
2.Курсистът получава теоретичните материали на хартиен носител;
3.След като декларира своята готовност, курсистът полага изпит съгласно спецификата на съответния курс;
4.Ако обучаемият не издържи първия изпитен, следва втори поправителен изпит;
5.Ако курсистът не издържи и него, следва поправителен изпит, който се заплаща допълнително;
6.Успешно завършилите специализираното обучение получават Удостоверение или сертификат за завършване на съответния курс.

ВАЖНО: Подробна програма за съответното обучение се изпраща след попълване на регистрационната форма.

Професионално обучение

Професионалните обучения, които предлага Центъра за тематично обучение „Wisdom” се извършват съвместно с лицензирани центрове за професионално обучение. Програмите на обученията са съобразени с държавните образователни изисквания и са одобрени от НАПОО и МОН.

Технологията за провеждане на обученията е следната:

 1. Курсистът избира формата на обучение;
 2. Курсистът се запознава с програмата на обучението и заплаща стойността на обучението;
 3. Курсистът получава теоретичните материали на хартиен носител;
 4. При дистанционното обучение курсистът полага изпит, след като декларира своята готовност, съгласно спецификата на съответния курс;
 5. Ако обучаемият не издържи първия изпит, следва втори поправителен изпит;
 6. Ако курсистът не издържи и него, следва поправителен изпит, който се заплаща допълнително;
 7. Успешно завършилите обучението получават Удостоверение или Сертификат за професионална квалификация.

ВАЖНО: Подробна програма за съответното обучение се изпраща след попълване на регистрационната форма.

Специализирани обучения

Специализираните обучения, които предлага Центъра за тематично обучение „Wisdom” са съобразени с потребностите на бизнеса и личността.
Технологията на провеждане на специализираните обучения при Центъра за тематично обучение „Wisdom” е следната:

 1. Курсистът се запознава с програмата на обучението и заплаща стойността на обучението;
 2. Курсистът получава теоретичните материали на хартиен носител;
 3. След като декларира своята готовност, курсистът полага изпит съгласно спецификата на съответния курс;
 4. Ако обучаемият не издържи първия изпитен, следва втори поправителен изпит;
 5. Ако курсистът не издържи и него, следва поправителен изпит, който се заплаща допълнително;
 6. Успешно завършилите специализираното обучение получават Удостоверение или сертификат за завършване на съответния курс.

ВАЖНО: Подробна програма за съответното обучение се изпраща след попълване на регистрационната форма.

Ако не знаеш

Обученията, в секцията „Ако не знаеш“ са предназначени за повишаване на личните умения на хората и са съобразени с техните потребности.
Технологията на провеждане на обученията при Центъра за тематично обучение „Wisdom” е следната:

 1. Курсистът се запознава с програмата на обучението и заплаща неговата цена;
 2. Курсистът получава теоретичните материали на хартиен носител;
 3. След като декларира своята готовност, курсистът полага изпит съгласно спецификата на съответния курс;
 4. Ако обучаемият не издържи първия изпитен, следва втори поправителен изпит;
 5. Ако курсистът не издържи и него, следва поправителен изпит, който се заплаща допълнително;
 6. Успешно завършилите обучението получават Удостоверение или сертификат за завършване на съответния курс.

ВАЖНО: Подробна програма за съответното обучение се изпраща след попълване на регистрационната форма.

Здраве и хранене

Обученията в секция „Здраве и хранене“, които предлага Центъра за тематично обучение „Wisdom” са съобразени с потребностите на хората.
Технологията на обученията в секция „Здраве и хранене“ при Центъра за тематично обучение „Wisdom” е следната:
1.Курсистът се запознава с програмата на обучението и заплаща стойността на обучението;
2.Курсистът получава теоретичните материали на съгласно технологията и спецификата на конкретното обучение;
3.Курсистът полага изпит съгласно спецификата на съответния курс;
4.Ако курсистът не издържи първия изпитен, следва втори поправителен изпит;
5.Ако курсистът не издържи и него, следва поправителен изпит, който се заплаща допълнително;
6.Успешно завършилите обучение получават удостоверение или сертификат за завършване на съответния курс.

ВАЖНО: Подробна програма за съответното обучение се изпраща след попълване на регистрационната форма.

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom