Завършилите този курс ще получат основни знания за базовите принципи и изисквания към поведението на персонала в туризма. В отделна глава са изброени задълженията и организационните връзки на туристическия персонал.

Тези знания ще помогнат на курсистите да повишат качеството на обслужване в заведенията си и от там, да повишат печалбите си.

Програма на курса: 
Първи модул: Кухнята
Втори модул: Сервирането
Трети модул: Полезни знания за храните

Консултации: 2 учебни часа

Обучението приключва с казус.
Завършилите успешно курса ще получат удостоверение за завършен курс.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно TR 03 322 лв  

Обучението се води от:
Сава Павлов

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom