Този специализиран курс ще помогне на собствениците и управителите на малки и средни фирми да придобият основни познания за ценообразуването и ценовата политика на фирмата. Ценовата политика е инструментът, чрез който фирмата може да постигне най-бързо въздействие върху пазара. Цената представлява оценка на потребителната стойност на стоката или услугата от гледна точка на този, който я произвежда или разменя.

Програма на курса: 
Първи модул: Същност на пазара и неговите механизми;
Втори модул: Теоретични основи на ценовата политика и ценообразуването;
Трети модул: Практическа част;
Четвърти модул: Практическо изчисляване на себестойност.
Консултации: 4 учебни часа

Обучението приключва с тест и задачи.

Завършилите успешно курса ще получат удостоверение за завършен курс.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно SO 07 300 лв  

Обучението се води от: Сава Павлов

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom