Това обучение е подготвено за всички, които имат въведена система за управление на безопасността на храните /HACCP - Hazard analysis and critical control points - анализ на опасностите и контрол на критичните точки/. Ръководителят на НАССР екипа е човекът, който контролира и отговаря за целия процес на доставка, приготовление, съхранение, хигиена и последваща обработка на хранителните продукти. Познаването на основните изисквания на закона за храните, закона за техническите изисквания към продуктите, закона за защита на потребителите и на правилата за търговия дават възможност на обучените от нас ръководители на НАССР екипи да работят във всички фирми от хранителния бранш.

Програма на курса:
Първи модул
: Какво представлява HACCP? Общи положения.

Втори модул: Основни аспекти на прилагане на системата НАССР
Трети модул: Прилагане на система за самоконтрол
Четвърти модул: Правила за етикетиране
Пети модул: Правила за съдържанието на менютата в заведенията
Шести модул: Микробиология в хранително – вкусовата промишленост
Седми модул: Полезни знания за храните

Обучението приключва с тест.
Успешно положилите финалният тест получават сертификат за ръководител на НАССР система.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно SO 01 483 лв към обучението има безплатни приложения

Обучението се води от: Атанас Атанасов

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom