Фройд дава на съвременната психиатрия множество фундаментални хипотези. Той се занимава с въпроси и проблеми на човешките преживявания и опитности неизследвани дотогава. Симптомите на психиатричните нарушения, на подбора на думи, сънищата, изборът на любовен партньор, всичко това придобива значение в неговите трудове.

Поведението, чувствата, мислите и симптомите са заключителните общи пътища на изява на несъзнателния процес. Психическият детерминизъм е най-добре представен в концепцията за свръхдетерминацията - идеята, че някои вътрешни фактори са обуславящи в продукцията на симптоми като халюцинациите - значенията отдавани на тези феномени са все още физически детерминирани на базата на личното психологично състояние.

Друго главно перо в теорията на психоанализата е идеята за конструкцията на несъзнателната част от съзнанието. В своите изследвания Фройд установил, че отдавна забравени спомени се появяват отново в процеса на изследване. Това го навело на мисълта, че човешкият психичен апарат категоризира и цензурира някои мисли, спомени и чувства като неприемливи. Те остават репресирани и погребани в несъзнателното, но намират изява в парапракси - несъзнателни ежедневни дейности - грешки на езика и др.

В днешно време психоанализата се възприема като метод за изследване, терапевтична техника и предмет на научното и теоретичното знание.

Интерпретация на сънищата

Пациентите в процес на свободни асоциации често споменават сънища. В съня също съществува цензура и за да се изявят мисли, спомени подлежащи на нея те се преобразуват в невинни образи.

Кондензация - множество подсъзнателни импулси се явяват под формата на обобщен единен образ.

Заместителство - енергия или интензивност свързана с неприемлив обект се прехвърля към асоциативно свързан приемлив обект.

Символно представяне - идеи или обекти с висок потенциал се представят под формата на невинни образи свързани с тях.

Вторична ревизия - много първични образи на когнитивната активност се обработват от съзнанието в кохерентни форми по време на сън.

Афекти на съня - подтиснатите емоции не се явяват изцяло в съня, а мимикрират и могат да се явят като противоположни.

Тревожни сънища - отразяват грешка в обработващия съня механизъм.

Сънища на възмездието - компромисни между подтиснатото желание и репресивната служба на съзнанието.

Топографически модел на психичния апарат

Съзнателна система - част от психичния апарат, където постъпват перцепциите от отвън и от организма.

Пресъзнателна система - определя кои ментални случаи могат да бъдат внесени в съзнателната система чрез фокусиране на вниманието - второпроцесно мислене.

Несъзнателна система - динамична - там се задържа информация чрез цензура и репресия:

- близка е до инстинктивното (самозащита, сексуалност)

- съдържанието и е сведено до желания искащи осъществяване

- първопроцесно мислене - ръководено от принципа на удоволствието

- в нея се осъществява разделяне на спомените от техните вербални символи

 

д-р Мариан Ангелов
По материали от учебника на Каплин и Садок

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom