Уравнение на туткането

U=EV/ID

Доцент на катедра по човешки ресурси в канадски университет написа книга, посветена на проблемите на човешкото закъснение.

Пиърс Стийл озаглави книгата си “Уравнение на туткането: Днешните проблеми през утрешните дни” (The Procrastination Equation: Today's Trouble with Tomorrow).

Стил предложи и уравнение, обясняващо защо хората предпочитат да не се занимават веднага със задълженията си и ги оставят за по-нататъшен период.

Теории за психичния живот - Теория на привързването

(на англ. психоаналитик John Bowlby)

Привързването е емоционален тонус възникващ и съществуващ между детето и този, който се грижи за него. Изразява се в това, че детето търси и иска да бъде близо до тази личност. Подходящите привързаности в детството играят важна роля за личностовите способности за осъществяване на контакти по-късно в живота.Те са необходими за здравословното развитие.

Привързване се появява, когато е налице топло, интимно и продължително общуване на детето с майката, при което и детето и майката изпитват удоволствие.

Теории за психичния живот - Теория на когнитивното заучаване

Познавателната способност се дефинира като процес на придобиване, организация и използване на интелектуалното знание. Теориите на когнитивното заучаване се фокусират върху ролята на разбирането. Личността изразява ментални операции и съхранява единици от информация в паметта, на разположение за по-късно възвръщане. Познавателната способност се изразява в разбиране връзката между причина и следствие - действие и последиците от него.

Когнитивните стратегии са ментални планове използвани от личността, за да разбере себе си и заобикалящото го.

Теории за психичния живот - Теория на заучаването

Заучаването се дефинира като промяна на личностното поведение в дадена ситуация, възникваща като резултат от повтарящи се опитности (преживявания) на тази ситуация. Застъпва се позицията, че поведението не може да бъде обяснено на базата на тенденции на личностов естествен отговор, съзряване или временно състояние.

За да оцени заучаването, човек трябва да обмисли някои аспекти на изявата в дадена ситуация - напр. постоянното повишаване на умението за шофиране в процеса на каране на колата, способността да се разпознават и повтарят думи при обучението в език.

Теории за психичния живот - Теория на генетичната епистемология

(Жан Пияже)

Изучава развитието, модификацията и нарастването на абстрактни идеи и способности на базата на биологичен субстрат. Подразбира се функционираща интелигентност, която прави възможна абстрактната мисъл. Интелигентността е продължение на биологичната адаптация (придобиване на все по-усложнена логическа структура).

Теории за психичния живот - Теория за инстинктите

Либидо - сила, чрез която сексуалният инстинкт е представен в психичния апарат.

Его инстинкти - самосъхранение

Агресия - източник - мускулите, цел (смисъл) - деструкция

Инстинкт за живот - Ерос - репродукция

Инстинкт за смърт

Структурна теория на психичния апарат

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom