При комуникацията ние не само въздействаме върху другия, но самите търпим въздействия,често непредвидени и неочаквани за нас. От начина по който реагираме на тях зависи до голяма степен характерът и развитието на контакта. Понякога сме обект на манипулации, които представляват съзнателно провеждани и предварително целенасочено планирани въздействия върху психиката ни. Казано на психологичен език манипулацията цели въздействие върху поведението и ума на събеседника, за да направи той това, което искаме. Манипулирането се улеснява от чисто психологически недостатъци и несъвършенства на психичната дейност - например от съществуващите клишета и шаблони, които ползват хората при вземане на решения.

Много малко хора си дават ясна сметка всеки път когато са подложени на манипулативно отношение, а една също малка част си разпознават 1-2 манипулативни тактики. Останалите и това е преобладаващата част, реагират емоционално на манипулативното отношение и с огорчение схващат, че са били подложени на въздействие, което на по-късен етап ги е довело до погрешни решения или ги е поставило в затрудняваща ги ситуация. Истината е, че те са били обект на манипулативно поведение , за което не са подготвени, попаднали са в неговия капан и не разполагат с подходящи противостоящи или блокиращи подобно поведение тактики.
Няма да разглеждаме в исторически план произхода и разцвета на манипулативните тактики, защото е имало такива периоди в световната история,когато манипулирането е било своеобразен израз на висок интелект, гъвкав ум и находчивост и се преподавало и изучавало старателно при това е бил необходим дълъг период от време. Съвремието ни също е пълно с периоди на сериозно развитие на манипулативно поведение, но изучаването му е несистемно,често любителски и се усвоява чрез подражание.
В ежедневието, както и в бизнеса манипулативните тактики са широко разпространени. Заради ефективността си ,те често са предпочитан инструмент при преговори, при опит да се установи контрол върху ситуации или хора, при желание за постигане на определени резултати. Носят екзотични или стряскащи имена, но винаги се касае за маниер на поведение, който по някакъв начин изкривява информацията, използва психическото състояние на събеседника или пък създава условия за повишена внушаемост на манипулирания.Също така може стъпка по стъпка да преследва определена стратегия, която почти винаги води до предизвестен край – победа над отсрещната страна.
Един от добрите начини за справяне с манипулациите /стига да ги разпознаем навреме/ е асертивното поведение - отстояване на собствените позиции по аргументиран начин. Отстояващото поведение включва изисквания като необходимост от разкриване на такава част от себе си каквато е уместно в ситуацията, изразяване по подходящ начин чувствата си - особено негативните, както и постъпване така, че да не страда себеуважението ни.
Разбира се има и множество други т.н. “антидот тактики”, които помагат в разпознаване на манипулацията на ранен етап, диагностицирането какъв тип е тя и бърз и адекватен отговор по начин, който да спре или поне да ограничи увреждащото и въздействие.

От www.arthuradams.bg

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom