Счетоводните обучения, които предлага Центъра за тематично обучение „Wisdom” са съобразени с потребностите на бизнеса и неговия персонал.
Технологията за провеждане на счетоводните обучения при Центъра за тематично обучение „Wisdom” е следната:

  1. Курсистът се запознава с програмата на обучението и заплаща стойността на обучението;
  2. Курсистът получава теоретичните материали на хартиен носител;
  3. Обученията протичат в онлайн връзка с преподавателя;
  4. Курсистът полага изпит съгласно спецификата на съответния курс;
  5. Ако курсистът не издържи първия изпит, следва втори поправителен изпит;
  6. Ако курсистът не издържи и него, следва поправителен изпит, който се заплаща допълнително;
  7. Успешно завършилите специализираното обучение получават Удостоверение, Свидетелство или Сертификат за завършване на съответния курс.

ВАЖНО: Подробна програма за съответното обучение се изпраща след попълване на регистрационната форма.

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom