U=EV/ID

Доцент на катедра по човешки ресурси в канадски университет написа книга, посветена на проблемите на човешкото закъснение.

Пиърс Стийл озаглави книгата си “Уравнение на туткането: Днешните проблеми през утрешните дни” (The Procrastination Equation: Today's Trouble with Tomorrow).

Стил предложи и уравнение, обясняващо защо хората предпочитат да не се занимават веднага със задълженията си и ги оставят за по-нататъшен период.

Уравнението има вид U=EV/ID, където U е желанието да се изпълни работата.

То се равнява на степента на очакване от успех (Е), умножено по ценността от резултата (V) и делящо се на произведението на степента на срочна работа (I) и индивидуалната чувствителност към задръжките (D).

Стил е уверен, че съществува мнение, според което отлагането на човешките задължения се проявява най-вече при педантите и ленивците.

По негово мнение има хроническо закъснение на хората, което съставлява огромно количество от жителите на Земята.

Подобен род хора са много импулсивни и разсеяни.

Те постоянно отвличат вниманието си със странични занимания, вместо да се захванат с неотложните си задачи.

Засега Стийл потвърждава, че действително тези хора искат да изпълнят задълженията си, но не могат да се концентрират.

Най-голямата им пречка се явява природната им импулсивност, която ги кара да предпочитат да се занимават само със задачите, които ще предизвикат резултат веднага.

Това се доказва и във въведената от учения формула.

От www.dnes.bg

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom