Ефектите на негативния образ на тялото върху психичното здраве

Хора с негативен образ за тялото си развиват психични проблеми, асоциирани с ниско самочувствие. Образът на тялото е базиран повече върху разбирането на човека за неговия външен вид, независимо от това как изглежда.

ПРИЗНАЦИТЕ ЗА ЧОВЕК С НЕГАТИВЕН ОБРАЗ ЗА ТЯЛОТО СИ ВКЛЮЧВАТ:

  • Притеснения от тегло, размер и форма
  • Негативни мисли
  • Нездравословна загуба на тегло
  • Негативни физически сравнения
  • Лоша хигиена

Хората, които показват тези признаци, се фокусират повече върху това как изглеждат, отколкото върху своето психично и емоционално здраве. Вместо да виждат себе си като цял човек, което включва личност, характер и потенциал, те вярват, че външният им вид ограничава тяхната себестойност и качества. Сравнявайки себе си неблагоприятно с останалите, те създават нереалистични очаквания и стандарти за красота, които те не мислят, че покриват. В някои случаи те могат да спрат да се грижат за своята външност до точката, в която тяхната чистота и лична хигиена страдат. Според психолози негативната психика и емоционалното състояние, създадени от негативния образ за тялото, могат да повлияят на психичното здраве.

ПСИХИЧНИ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С НЕГАТИВНИЯ ОБРАЗ НА ТЯЛОТО, ВКЛЮЧВАТ:

  • Притеснение и срам
  • Безпокойство
  • Депресия
  • Хранителни разстройства

ПРИТЕСНЕНИЕ И СРАМ

Хората с лоша представа за тялото си се безпокоят от това как изглеждат. Те могат да прекарат изключително много време разглеждайки външния си вид или да отказват да погледнат себе си в огледалото, защото не харесват това, което виждат. И двете поведения сигнализират за повишено ниво на притеснение, асоциирано със срам. Срамът се определя като чувство на унижение или нещастие. Негативният образ на тялото води до чувство на срам от нашия външен вид, което надскача позитивните черти на личността и характера. Независимо как един човек изглежда, лошата представа за тялото му може да го притесни и да го накара да се почувства засрамен от външния си вид. Докато срамът може да бъде поучителен, срамът, почувстван от някого с негативен образ на тялото, пречи на възможността му да подобри личностното си развитие.

БЕЗПОКОЙСТВО

Безпокойството се свързва с негативния образ на тялото, когато мисълта за външния вид създава чувство за притеснение. Вместо да виждат себе си като цялостен човек, хората с лоша представа за тялото често изравняват външния си вид с качествата си. Защото не харесват как изглеждат, те също вярват, че са неспособни или незаслужили близост, доброта или успех. Безпокойството заради негативния образ на тялото може да доведе до само изолация от останалите, защото човек не чувства, че е достоен да бъде сред хора. Лошата представа за тялото може да ограничи възможностите за развитие и успех на човек, задържайки го от позитивни социални ситуации и отричайки позитивна подкрепа. Тревожността, свързана с представата за тялото ни, може да доведе до самонараняване под формата на нездравословни диети и екстремни тренировки.

ДЕПРЕСИЯ

Депресията е тясно свързана с тревожността. Когато човек се тревожи за мястото си в света, той развива негативна нагласа. Тревожните хора често чувстват, че светът е срещу тях, а те не могат да успеят и нямат надежда за себе си. Депресията обзема техните мисли и перспектива. Депресията не само може да държи хората далеч от това да постигнат нещо в живота, но също води и до злоупотреба с наркотични вещества и самоубийство.

ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА

Лошата представа за тялото е огромен рисков фактор за много хранителни разстройства. Лекари също са открили, че негативният образ на тялото често затруднява възстановяването от хранителни разстройства като анорексия и булимия. Въпреки че учените вярват, че генетични и биологични фактори са сред причинителите на хранителни разстройства, е открито, че негативният образ на тялото играе важна роля за всички случаи. Ефектите от лошата представа за тялото върху самочувствието могат да накарат  хората да подобрят външния си вид по нездравословни начини, включително развивайки хранителни разстройства. Последиците върху психичното здраве на хората, които имат негативен образ на тялото си, могат да създадат сериозни проблеми със самочувствието. Негативният образ на тялото може да доведе до притеснение и срам, безпокойство, депресия и хранителни разстройства.

Уравнение на туткането

U=EV/ID

Доцент на катедра по човешки ресурси в канадски университет написа книга, посветена на проблемите на човешкото закъснение.

Пиърс Стийл озаглави книгата си “Уравнение на туткането: Днешните проблеми през утрешните дни” (The Procrastination Equation: Today's Trouble with Tomorrow).

Стил предложи и уравнение, обясняващо защо хората предпочитат да не се занимават веднага със задълженията си и ги оставят за по-нататъшен период.

Теории за психичния живот - Теория на привързването

(на англ. психоаналитик John Bowlby)

Привързването е емоционален тонус възникващ и съществуващ между детето и този, който се грижи за него. Изразява се в това, че детето търси и иска да бъде близо до тази личност. Подходящите привързаности в детството играят важна роля за личностовите способности за осъществяване на контакти по-късно в живота.Те са необходими за здравословното развитие.

Привързване се появява, когато е налице топло, интимно и продължително общуване на детето с майката, при което и детето и майката изпитват удоволствие.

Теории за психичния живот - Теория на когнитивното заучаване

Познавателната способност се дефинира като процес на придобиване, организация и използване на интелектуалното знание. Теориите на когнитивното заучаване се фокусират върху ролята на разбирането. Личността изразява ментални операции и съхранява единици от информация в паметта, на разположение за по-късно възвръщане. Познавателната способност се изразява в разбиране връзката между причина и следствие - действие и последиците от него.

Когнитивните стратегии са ментални планове използвани от личността, за да разбере себе си и заобикалящото го.

Теории за психичния живот - Теория на заучаването

Заучаването се дефинира като промяна на личностното поведение в дадена ситуация, възникваща като резултат от повтарящи се опитности (преживявания) на тази ситуация. Застъпва се позицията, че поведението не може да бъде обяснено на базата на тенденции на личностов естествен отговор, съзряване или временно състояние.

За да оцени заучаването, човек трябва да обмисли някои аспекти на изявата в дадена ситуация - напр. постоянното повишаване на умението за шофиране в процеса на каране на колата, способността да се разпознават и повтарят думи при обучението в език.

Теории за психичния живот - Теория на генетичната епистемология

(Жан Пияже)

Изучава развитието, модификацията и нарастването на абстрактни идеи и способности на базата на биологичен субстрат. Подразбира се функционираща интелигентност, която прави възможна абстрактната мисъл. Интелигентността е продължение на биологичната адаптация (придобиване на все по-усложнена логическа структура).

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom